Strona główna ] A.D.2020 - SIERAKÓW ] A.D.2021 - RZUCEWO ]

Sejm Walny

Prawdziwa - Powiatowa, a nie partyjna, reprezentacja Narodu Polskiego.

Tak mocne jest państwo, jak mocni są jego reprezentanci!

 Sejm Walny Królestwa Polskiego-Lehii 

A.D.1331 - A.D.2024

Od Zjazdu w Chęcinach po czasy współczesne

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

693. rocznica zwoływania królewskich Sejmów Walnych (Consilium Generale - Zjazdów Ziemskich Generalnych) 

(A.D.1331 - A.D.2024)

1331 - Zjazd w Chęcinach

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKI-LEHII

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITAS

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

Wielka Rzeczpospolita

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

SENAT KRÓLEWSKI

SEJMIKI ZIEMSKIE KRÓLEWSKIE

SEJMIKI POWIATOWE

Król Polski-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

Dom Panujący Leszczyńskich

 

Wojciech Edward Stanisław Wacław Władysław Jan Leszczyński

Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna Leszczyńska de domo Leszczyńska

 

 

 www.królpolski.org.pl 

www.metrykakoronna.org.pl 

www.quomodo.org.pl

AKTUALNOŚCI

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

z 11 czerwca A.D.2024

KONWOKACJA

 

 

MEMORIAŁ KRÓLEWSKI

na dzień św. Stanisława

z 8 maja A.D.2024

MEMORIAŁ

 

 

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2024

odnowione w dniu 1 kwietnia A.D.2024 w Myszkowie

odnowione w dniu 1 kwietnia A.D.2024 w Sarbinowie

śLUBY LWOWSKIE A.D.2024 

 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI

ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH I GRODOWYCH 

oraz Urzędników królewskich i zaproszonych Gości

na

VI SEJM POMORZA KASZUBSKIEGO

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

 

      

w dniu 24 luty A.D.2024

OLIWA

UNIWERSAŁ - WICI 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE

na

XIV NADZW. RADĘ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

  

w dniu 20 stycznia A.D.2024

GDAŃSK OLIWA

  UNIWERSAŁ I WICI  UNIWERSAŁ II WICI  UNIWERSAŁ III WICI

 

 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

Bozonarodzeniowe A.D.2023

z 24 grudnia A.D.2023

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

 

 

Uczestnicy XIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Senatu Królestwa Polskiego-Lehii

16 grudnia A.D.2023, Gdańsk Oliwa

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE

na

XIII NADZW. RADĘ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

  

w dniu 16 grudnia A.D.2023

GDAŃSK OLIWA

  UNIWERSAŁ I WICI  UNIWERSAŁ II WICI  UNIWERSAŁ III WICI

 

 

EDYKT KRÓLEWSKI

o

kasacie "Statutu Warckiego" A.D.2023

z dnia 23 listopada A.D.2023

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

SUMARIUSZ

XVII (LXIII) Rady Królewskiej

obradującej 28 października A.D.2023

w Płowcach

SUMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ

 

 

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

z 7 listopada A.D.2023

W SPRAWIE WYBORÓW I OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM

z 15 października A.D.2023

STANOWISKO KRÓLA POLSKI-LEHII

 

 

Victoria in Jesu Christo Rex!

 KRÓLEWSKIE ŚLUBY HOMAGIALNE BRZESKIE

A.D.2023

odczytane w dniu 28-29 października A.D.2023

w kościele podominikańskim pw. św. Michała Archanioła

oraz pw. św. Stanisława BM

w Brześciu Kujawskim

HOMAGIUM z 28 października A.D.2023    HOMAGIUM z 29 października A.D.2023

  

      

  

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

VETO - PROTEST WYBORCZY

w sprawie nieważności wyborów z 15 października 2023 roku do Senatu III RP

z dnia 23 października  A.D.2023

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

 

 

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

LXIII RADĘ KRÓLEWSKĄ

w dniu 28 października A.D.2023

Płowce

 KONWOKACJA - WICI   

 

 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

na Wybory Parlamentarne

oraz Ogólnokrajowe Referendum

zaplanowane na 15 października  A.D.2023

z 13 października A.D.2023

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

 

 

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

z 10 października A.D.2023

W SPRAWIE WYBORÓW I OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM

ZARZĄDZONEGO PRZEZ III RP

na 15 października A.D.2023

STANOWISKO KRÓLA POLSKI-LEHII

 

 

SEJMIK GRODOWY KRAKOWSKI

30 września A.D.2023

Sejmik Grodowy Królewskiego Miasta Krakowa

30 września A.D.2023

SUMARIUSZ

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

   z 29 września A.D.2023

KRÓLEWSKI II PAKT DLA SENATU

  UNIWERSAŁ - KRÓLEWSKI II PAKT DLA SENATU 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

   z 19 lipca A.D.2023

KRÓLEWSKI PAKT DLA SENATU

UNIWERSAŁ - KRÓLEWSKI PAKT DLA SENATU 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE

na

XII NADZW. RADĘ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

        

w dniu 17 czerwca A.D.2023

CEDYNIA - MORYŃ

  UNIWERSAŁ I WICI  UNIWERSAŁ II WICI  UNIWERSAŁ III WICI

 

 

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2023

w dniu 1 kwietnia A.D.2023

Puck

 

   KONWOKACJA    

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2023

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE

na

XI NADZW. RADĘ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

     

w dniu 25 lutego A.D.2023

GDAŃSK OLIWA

  UNIWERSAŁ I WICI  UNIWERSAŁ II WICI  UNIWERSAŁ III WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

LXII RADĘ KRÓLEWSKĄ

w dniu 18 stycznia A.D.2023

Warszawa

 

 KONWOKACJA    

 

EDYKT KRÓLEWSKI

o

tytulaturze króla i heraldyce królewskiej

II nowelizacja Konstytucji Płowieckiej z 20 stycznia A.D.2020

z dnia 20 stycznia A.D.2023

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

SUMARIUSZ

X NADZW. RADY SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

z dnia 10 grudnia A.D.2022

GDAŃSK OLIWA

SUMARIUSZ 

MOWA TRONOWA

NOWOROCZNA

z dnia 1 stycznia A.D.2023

wygłoszona

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

EDYKT KRÓLEWSKI

o

tytulaturze króla i heraldyce królewskiej.

z dnia 20 grudnia A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

SUMARIUSZ

LXI Rady Królewskiej

obradującej 29 października A.D.2022

w Płowcach

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKICH WICI ZWOŁUJĄCYCH POSŁÓW ZIEMSKICH I GRODOWYCH 

oraz Urzędników królewskich i zaproszonych Gości

na

V SEJM POMORZA KASZUBSKIEGO

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

 

     

w dniu 9 sierpnia A.D.2022

ZAMEK KROKOWA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  DRUGIE WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

o świętych męczennikach 11 lipca A.D.1943;

o świętej ziemi wołyńskiej.

z dnia 11 lipca A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZOTERCJALNE

na 3 maja A.D.2022

z 2 maja A.D.2022

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

KRÓLEWSKA PROKLAMACJA

o powołaniu do życia

Społecznego Ruchu pn.:

"Zjednoczenie Narodowe Polaków "UNITAS"

z dnia 25 kwietnia A.D.2022

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

o samorządowcach - kolaborantach;

o prawie stanowionym.

z dnia 19 kwietnia A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

DO

 KRÓLEWSKICH SAMORZĄDOWCÓW

z dnia 9 marca A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA

SAMORZĄDOWA 

z dnia 22 lutego A.D.2022

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

ORDYNACJA WYBORCZA

EDYKT KRÓLEWSKI

TRYBUNALSKI

z dnia 18 luty A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

DELIBERACJA KRÓLEWSKA - LARUM!

o Nowym Ustroju Polski

z 16 stycznia A.D.2022

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

DELIBERACJA KRÓLEWSKA 

KONSTYTUCYA

EDYKT KRÓLEWSKI

Myszków

23 lipca A.D.2018

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI

"CHRISTIANITAS"

KONSTYTUCYA

ORDYNACJA WYBORCZA

W KRÓLESTWIE POLSKIM-LEHII

ORDYNACJA WYBORCZA

ORDYNACJA WYBORCZA

SAMORZĄDOWA

W KRÓLESTWIE POLSKIM-LEHII

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDOWA

 KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU PROJEKT KONSTYTUCJI KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU!

1. WSKRZESILIŚMY KRÓLESTWO POLSKIE - KORONĘ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

2. OBRALIŚMY KRÓLA ELEKTA - KRÓLOWĄ ELEKT.

3. WYŁONILIŚMY RADĘ STANU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

4. WYŁONILIŚMY RADĘ KRÓLEWSKĄ - NADZW. RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

5. WYŁONILIŚMY RADĘ WOJENNĄ - RADĘ POKOJU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

6. OBRALIŚMY PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

7. OBRALIŚMY PREZYDENTA NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO.

8. ZLIKWIDOWALIŚMY ORGAN "EPISKOPAT POLSKI" oraz URZĄD "PRYMAS POLSKI".

9. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA ORGAN "EPISKOPAT KRÓLESTWA POLSKIEGO" oraz URZĄD PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

10. NIE CHCEMY PARTII POLITYCZNYCH NA ZIEMIACH KORONY POLSKIEJ-LEHII, W KRÓLESTWIE POLSKIM, SZCZEGÓLNIE W SAMORZĄDACH!

11. WSKRZESZAMY SEJM WALNY, SEJMIKI ZIEMSKIE: GENERALNE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE.

12. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA: LIGĘ ŚWIĘTĄ (PRZYMIERZE) "CHRISTIANITATIS".

13. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA LIGĘ NARODÓW "CHRISTIANITAS".

14. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA KONFERENCJĘ POKOJOWĄ W GDAŃSKU - OLIWIE.

15. ODNAWIAMY COROCZNIE ŚLUBY LWOWSKIE INTRONIZACYJNE UZNAJĄCE MATKĘ BOŻĄ KRÓLOWĄ POLSKI - KRÓLOWĄ KORONY POLSKIEJ-LEHII.

16. ODNAWIAMY COROCZNIE ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE UZNAJĄCE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI - KRÓLA KORONY POLSKIEJ-LEHII.

17. POWOŁALIŚMY ŚWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN i ANTYPOLONIZMU

18. WSKRZESILIŚMY elektorskie "ZJAZDY ELIT NARODOWYCH" na wzór elektorskich "ZJAZDÓW SZLACHECKICH" czasów przełomu - Gdańsk-Oliwa, Ryki, Stężyca.

19. POŚWIĘCILIŚMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA - 5 czerwca A.D.2020 - Gdańsk Wrzeszcz

20. UZNALIŚMY POSTANOWIENIA SOBORU TRYDENCKIEGO JAKO OBOWIĄZUJĄCE - 24 czerwca A.D.2020 - Parczew

21. POŚWIĘCILIŚMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŚWIĘTSZEMU SERCU MARYI - 8 lipca A.D.2020 - Ryki

22. OBRALIŚMY ELEKTORSKO, NA ZJAZDACH ELEKTORSKICH, PREZYDENTA in spe ORAZ V-CE PREZYDENTA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 3 sierpnia A.D.2020 - Gdańsk Oliwa

23. OBRALIŚMY ELEKTORSKO, NA SEJMIE WALNYM elektorskim, PREMIERA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 12 grudnia A.D.2020 - Golub-Dobrzyń

24. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU

25. ORGANIZUJEMY COROCZNE ZJAZDY ŁĘCZYCKIE - "CLERUS & SECULARUS"

26. ORGANIZUJEMY COROCZNE ZJAZDY KATOLICKIE "CHRISTIANITATIS" - 12-14 września

27. UTWORZYLIŚMY "PONADPARTYJNY SAMORZĄDOWY RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"

28. POWOŁALIŚMY RADĘ MEDYCZNĄ PRZY KRÓLESTWIE POLSKIM-LEHII

29. PROMUJEMY SEJMIKI GRODOWE KASZTELAŃSKIE oraz GRODZKIE

30. PROMUJEMY RUCH "WIENIAWITÓW"

31. STARTUJEMY W WYBORACH DO SENATU III RP - "KRÓLEWSKI PAKT DLA SENATU"

32. REKOMENDUJEMY J.W. PRZEMYSŁAWA WOJCIECHA PAW NA BURMISTRZA/RADNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KĘTY  

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

JEZUS CHRYSTUS

KRÓL WSZECHŚWIATA

KRÓL KRÓLÓW - PAN PANÓW - KRÓL KORONY POLSKIEJ - KRÓL POLSKI-LEHII

KRÓL elekt KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓL elekt POLSKI-LEHII

PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

PREZYDENT NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

V-CE PREZYDENT NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

HETMAN WIELKI KORONNY

KANCLERZ WIELKI KORONNY

PREMIER RZĄDU J.K.M.

RADA KRÓLEWSKA - RADA WOJENNA - RADA POKOJU

dwuizbowy SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Rada Senatu Królestwa Polskiego-Lehii

Senat Królestwa Polskiego-Lehii

Izba Poselska Królestwa Polskiego-Lehii

SEJMIKI ZIEMSKIE KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

Generalne, Wojewódzkie, Prowincjonalne, Powiatowe

Wiece Wiejskie

Konfederacje Królewskie

 Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.

(Łk 11,15-26)

JEZUS CHRYSTUS

Król Wszechświata

Król Królów - Pan Panów

Król Polski

Lachów - Lechów - Le[c]hitów - Wenedów - Sarmatów - Polaków

intronizowany na Sejmie Walnym skonfederowanym

na duchowego Króla Polski

w Niepołomicach

dnia 3 października A.D.2015

pod laską marszałkowską

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego

w 514 rocznicę wyboru Aleksandra Jagiellończyka na Króla Polski

przez Sejm Walny w Piotrkowie

Polski - rozumianej jako sukcesora królewskiej państwowości:

Królów elekcyjnych z dynastii: Wiśniowieckich, Sobieskich, Leszczyńskich

oraz Królów dziedzicznych z dynastii:

Wazów - Jagiellonów - Piastów - Przemyślidów - Popielidów - Wieniawitów - Lechów - Lachów - Le[c]hitów - Sarmatów - Leszczyńskich

oraz naszych protoplastów Wenedów

pochodzących od Meszek potomka Set (syna Adama i Ewy)

 

 

 

 

SEJM WALNY

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

SKONFEDEROWANY

POD LASKĄ MARSZAŁKOWSKĄ

MARSZAŁKA

J.W. JAROSŁAWA FLORIANA KIERZNIKOWICZA

A.D.2016 - nadal

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

A.D.1493 - A.D.2024

POD WĘZŁEM

©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

A.D.2020 - SIERAKÓW
A.D.2021 - RZUCEWO

 

 

ZJAZDY STAROSTÓW

A.D.2020 - SIERAKÓW

A.D.2021 - RZUCEWO

 

 

 

 

Strona główna ] A.D.2020 - SIERAKÓW ] A.D.2021 - RZUCEWO ]

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITATIS

REGNUM POLONIAE-LEHIAE - KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE-LEHIAE - KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

KRÓL POLSKI-LEHII

SEJM WALNY

1331-2024 © SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KONFEDERACJE GENERALNE & RUCHY & KONFERENCJE

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

 

2024 ©KONFEDERACJA GENERALNA TUCHOLSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2024 ©KONFEDERACJA GENERALNA CHOJNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2024 ©KONFEDERACJA GENERALNA CZŁUCHOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

 

2023 ©MIASTA NASZE KRÓLEWSKIE  - NADAL

2023 ©KONFEDERACJA GENERALNA SZCZECINIECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2023 ©SENAT KRÓLEWSKI  - NADAL

2023 ©MIASTA KRÓLEWSKIE  - NADAL

2023 ©KONFEDERACJA GENERALNA MORYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

 

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA KAZIMIERZOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA GLIWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©RUCH WIENIAWITÓW  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA ŻARECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©RUCH SPOŁECZNY "NARODOWE ZJEDNOCZENIE POLAKÓW UNITAS" - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA KLEPARSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA MACIEJOWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

 

2021 ©KONFEDERACJA GENERALNA JAWORZNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2021 ©KONFERENCJA USTROJOWA "CONSTITUTIO CIVITATIS"  - NADAL

2021 ©SAMORZĄDOWY KRÓLEWSKI RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"  - NADAL

2021 ©KONFEDERACJA GENERALNA DARŁOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

 

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA CEDYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA DĘBLIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYCKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA LUBELSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADOMSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA MYSZKOWSKA SENATORSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA LEGNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA WARSZAWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA KRAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA KRUSZWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©ŚWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN - NADAL

 

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA SIERAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZIEJOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA PŁOWIECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA TOPOLSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA GŁOGOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA GLIŚNIEŃSKA ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA OPATOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA PARCZEWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA CZERSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019  - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI KORONNY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI SKARBOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI MENNICZY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©URZĄD INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POKOJOWA GDAŃSK OLIWA - NADAL

 

2018 ©ZJAZDY OLIWSKIE ELIT NARODU POLSKIEGO (SENATORSKIE) - NADAL

2018 ©KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO JASZCZURCZE IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA - NADAL

2018 ©KRÓLEWSKA AKADEMIA STANISŁAWA - KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH - NADAL

2018 ©COLLOQUIUM CHARITATIVUM - NADAL

2018 ©KONFEDERACJA GENERALNA GOSTYNIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018 - NADAL

 

2017 ©LIGA ŚWIĘTA CHRISTIANITATIS

2017 ©LIGA NARODÓW CHRISTIANITAS - NADAL

 

2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYDZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016 - NADAL

 

2014 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA SEJMU WALNEGO A.D.2014-A.D.2016

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  na 11 lipca A.D.2024

Copyright © 4-5 października 2014 - 2024  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved

 

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2024 ©KONFEDERACJA GENERALNA TUCHOLSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2024 ©KONFEDERACJA GENERALNA CHOJNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2024 ©KONFEDERACJA GENERALNA CZŁUCHOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

 

 

DRUGI  ROK DZIAŁALNOŚCI 2023 ©MIASTA NASZE KRÓLEWSKIE  - NADAL

DRUGI  ROK DZIAŁALNOŚCI 2023 ©KONFEDERACJA GENERALNA SZCZECINIECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

DRUGI  ROK DZIAŁALNOŚCI 2023 ©SENAT KRÓLEWSKI  - NADAL

DRUGI  ROK DZIAŁALNOŚCI 2023 ©MIASTA KRÓLEWSKIE  - NADAL

DRUGI  ROK DZIAŁALNOŚCI 2023 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ MORYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2023

 

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KAZIMIERZOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GLIWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©RUCHU WIENIAWITÓW  A.D.2022

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ ŻARECKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©RUCH SPOŁECZNY "NARODOWE ZJEDNOCZENIE POLAKÓW UNITAS" A.D.2022

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KLEPARSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ MACIEJOWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

 

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2021 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ JAWORZNICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2021

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2021©KONFERENCJA USTROJOWA "CONSTITUTIO CIVITATIS"  - NADAL

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2021 ©SAMORZĄDOWY KRÓLEWSKI RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"  - NADAL

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2021 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ DARŁOWSKIIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2021

 

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ CEDYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2020

PIĄTY  ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2020

PIĄTY  ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ DĘBLIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYCKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ LUBELSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PIĄTY  ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADOMSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ MYSZKOWSKIEJ SENATORSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ LEGNICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PIĄTY  ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KRAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

PIĄTY  ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KRUSZWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©ŚWIATOWEGO FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN A.D.2020

 

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ SIERAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZIEJOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ PŁOWIECKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ TOPOLSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GŁOGOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GLIŚNIEŃSKIEJ ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ OPATOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ PARCZEWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ CZERSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

 

SIÓDMY ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©ZJAZDÓW OLIWSKICH (SENATORSKICH) ELIT NARODU POLSKIEGO

SIÓDMY ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA A.D.2018

SIÓDMY ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA - KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH A.D.2018

SIÓDMY ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©COLLOQUIUM CHARITATIVUM A.D.2018

SIÓDMY ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GOSTYNIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018

 

ÓSMY ROK DZIAŁALNOŚCI 2017-2020 ©LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS A.D.2019

ÓSMY ROK DZIAŁALNOŚCI 2017-2020©LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS A.D.2017

 

DZIEWIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2016-2020©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

2014-2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA A.D.2014-A.D.2016

 Sejm Walny Królestwa Polskiego-Lehii 

A.D.1331 - A.D.2024

Jeśli chcesz wesprzeć Sejm Walny i Królestwo Polskie-Lehii

możesz wpłacić darowiznę na rzecz:

Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

więcej www.quomodo.org.pl

 

Strona główna ] A.D.2020 - SIERAKÓW ] A.D.2021 - RZUCEWO ]